Drama dersini seçen öğrencilerimizin Ekle – Bırak Haftasında Sosyal Güvenlik Dersini seçmeleri gerekmektedir.

Bilginize.