Uygulama dersleri kapsamında hazırlanan Danışman – Kurum ve Öğrenci listesinin güncel hali ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize.

2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Hizmet Uygulaması / Kurum – Öğrenci – Danışman Listeleri