DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
66721001 SOSYAL HİZMETTE NİTEL ARAŞTIRMA Evet Hayır 3 + 0 3 9
667 Sosyal Hizmet Doktora Seçmeli Dersler Hayır Hayır 0 + 0 0 0
66721003 SOSYAL HİZMETTE NİCEL ARAŞTIRMA Evet Hayır 3 + 0 3 9
66721005 SOSYAL HİZMETTE İLERİ İSTATİSTİK I Evet Hayır 3 + 0 3 9
66721007 SOSYAL HİZMETTE İLERİ İSTATİSTİK II Evet Hayır 3 + 0 3 9
66721008 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I Evet Hayır 3 + 3 3 9
66721010 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II Evet Hayır 0 + 6 3 9
66721011 SOSYAL HİZMETTE SÜPERVİZYON Evet Hayır 3 + 0 3 9
66721013 KLİNİK SOSYAL HİZMET Evet Hayır 3 + 0 3 9
66721015 MAKRO SOSYAL HİZMET Evet Hayır 3 + 0 3 9
66701801 Alan Uygulaması (Prof.Dr. Veli Duyan) Evet Hayır 0 + 0 0 5
66723001 Sosyal Hizmet Kuramı I Evet Hayır 3 + 0 3 9
766700806010 Uzmanlık Alan Dersi (Prof.Dr. Emine Özmete) Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700806050 Uzmanlık Alan Dersi (Prof.Dr. Veli Duyan) Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700806060 Uzmanlık Alan Dersi (Yasemin Özkan) Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700806070 Uzmanlık Alan Dersi (Ayşe Sezen Serpen) Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700806080 Uzmanlık Alan Dersi (Doç.Dr. Eda Purutçuoğlu) Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700806090 Uzmanlık Alan Dersi (Doç.Dr. Elif Gökçearslan Çifci) Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700806100 Uzmanlık Alan Dersi (Yrd.Doç.Dr. Filiz Yıldırım) Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700806110 Uzmanlık Alan Dersi (Yrd.Doç.Dr. Melahat Demirbilek) Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700807010 Seminer (Doktora) Prof.Dr. Emine Özmete Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700807050 Seminer (Doktora) Prof.Dr. Veli Duyan Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700807060 Seminer (Doktora) Prof.Dr. Yasemin Özkan Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700807070 Seminer (Doktora) Doç.Dr. Ayşe Sezen Serpen Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700807080 Seminer (Doktora) Doç.Dr. Eda Purutçuoğlu Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700807090 Seminer (Doktora) Doç.Dr. Elif Gökçearslan Çifci Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700807100 Seminer (Doktora) Yrd.Doç.Dr. Filiz Yıldırım Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700807110 Seminer (Doktora) Yrd.Doç.Dr. Melahat Demirbilek Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700808010 Yeterliliğe Hazırlık Çalışması (Prof.Dr. Emine Özmete) Evet Hayır 0 + 0 0 16
766700808050 Yeterliliğe Hazırlık Çalışması (Prof.Dr. Veli Duyan) Evet Hayır 0 + 0 0 16
766700808060 Yeterliliğe Hazırlık Çalışması (Yasemin Özkan) Evet Hayır 0 + 0 0 16
766700808070 Yeterliliğe Hazırlık Çalışması (Doç.Dr. Ayşe Sezen Serpen) Evet Hayır 0 + 0 0 16
766700808080 Yeterliliğe Hazırlık Çalışması (Doç.Dr. Eda Purutçuoğlu) Evet Hayır 0 + 0 0 16
766700808090 Yeterliliğe Hazırlık Çalışması (Elif Gökçearslan Çifci) Evet Hayır 0 + 0 0 16
766700808100 Yeterliliğe Hazırlık Çalışması (Yrd.Doç.Dr. Filiz Yıldırım) Evet Hayır 0 + 0 0 16
766700808110 Yeterliliğe Hazırlık Çalışması (Yrd.Doç.Dr. Melahat Demirbilek) Evet Hayır 0 + 0 0 16
766700809010 Tez Çalışması(Prof. Dr. Emine Özmete) Evet Hayır 0 + 0 0 88
766700809050 Tez Çalışması(Prof. Dr. Veli Duyan) Evet Hayır 0 + 0 0 88
766700809060 Tez Çalışması(Prof. Dr. Yasemin Özkan) Evet Hayır 0 + 0 0 88
766700809070 Tez Çalışması(Doç. Dr. Ayşe Sezen Serpen) Evet Hayır 0 + 0 0 88
766700809080 Tez Çalışması(Doç. Dr. Eda Purutçuoğlu) Evet Hayır 0 + 0 0 88
766700809090 Tez Çalışması(Doç. Dr. Elif G. Çifci) Evet Hayır 0 + 0 0 88
766700809100 Tez Çalışması(Y. Doç. Dr. Filiz Yıldırım) Evet Hayır 0 + 0 0 88
766700809110 Tez Çalışması(Y. Doç. Dr. Melahat D.) Evet Hayır 0 + 0 0 88
66725011 Sosyal Hizmet ve Meslek Etiği (Doktora öğrencisi için) Evet Hayır 3 + 0 3 9
66723005 Sosyal Hizmet Kuramı II Evet Hayır 3 + 0 3 9
Seçmeli Lisansüstü Dersler
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
66722001 SOSYAL İLİŞKİ AĞI ANALİZİ Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722003 SOSYAL HİZMETTE ETİK İKİLEMLER VE KARAR VERME Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722007 PSİKO-SOSYAL BOYUTLARIYLA ADLİ SİSTEM VE SOSYAL HİZMET Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722011 İNSANİ HİZMET ÖRGÜTLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722013 RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR İÇİN SPESİFİK MÜDAHALE Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722015 SOSYAL HİZMET EPİSTEMOLOJİSİ Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722017 AİLE İÇİ ŞİDDETİN EPİDEMİYOLOJİSİ Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722019 GERİATRİK SOSYAL HİZMET Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722021 ULUSLARARASI SOSYAL HİZMET Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722023 SOSYAL SAVUNMASIZLIK VE SOSYAL HİZMET Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722025 SOSYAL HİZMET EĞİTİM PROGRAMLARININ ANALİZİ Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722027 Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722029 Sosyal Hizmette Ekip Çalışması Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722031 Ekoloji ve Sosyal Hizmet Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722032 Sosyal Hizmette Süpervizyon Uygulaması Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722034 Sosyal Hizmet Eğitimi Uygulaması Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722009 KALKINMA MODELLERİ VE SOSYAL HİZMET Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66722005 KARŞILAŞTIRMALI AİLE POLİTİKALARI Hayır Hayır 2 + 0 2 6
Toplam : 36 /1089