DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
66725001 Sosyal Hizmet Kuramı I(TEZSİZ YL) Evet Hayır 3 + 0 3 9
66725003 Sosyal Hizmet Kuramı II (TEZSİZ YL) Evet Hayır 3 + 0 3 9
66725005 Sosyal Hizmet Ve Sosyal Politika (TEZSİZ YL) Evet Hayır 3 + 0 3 9
66725007 Sosyal Hizmet İçin Araştırma Yöntemleri (TEZSİZ YL) Evet Hayır 3 + 0 3 9
66725009 Sosyal Hizmet Ve İnsan Hakları(TEZSİZ YL) Evet Hayır 3 + 0 3 9
66725011 Sosyal Hizmet Ve Meslek Etiği (TEZSİZ YL) Evet Hayır 3 + 0 3 9
66725013 Sosyal Hizmette Kariyer Planlama (TEZSİZ YL) Evet Hayır 2 + 0 2 6
66725015 Sosyal Sorumluluk Projeleri(TEZSİZ YL) Evet Hayır 3 + 0 3 9
667 Sosyal Hizmet Tezsiz YL Seçmeli Dersler Hayır Hayır 0 + 0 0 0
766700716010 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Prof. Dr. Emine Özmete Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700716050 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Prof.Dr. Veli Duyan Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700716060 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Prof. Dr. Yasemin Özkan Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700716070 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Doç.Dr. Ayşe Sezen Serpen Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700716080 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Doç.Dr. Eda Purutçuoğlu Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700716090 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Doç.Dr. Elif Gökçearslan Çifci Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700716100 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Yrd.Doç.Dr. Filiz Yıldırım Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700716110 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Yrd.Doç.Dr. Melahat Demirbilek Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700727010 Dönem Projesi(TEZSİZ YL) Prof. Dr.Emine Özmete Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700727050 Dönem Projesi(TEZSİZ YL) Prof. Dr. Veli Duyan Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700727060 Dönem Projesi (TEZSİZ YL) Prof. Dr.Yasemin Özkan Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700727070 Dönem Projesi (TEZSİZ YL) Doç. Dr. Ayşe Sezen Bayoğlu Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700727080 Dönem Projesi (TEZSİZ YL) Doç. Dr. Eda Purutçuoğlu Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700727090 Dönem Projesi (TEZSİZ YL) Doç. Dr. Elif Gökçearslan Çifçi Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700727100 Dönem Projesi(TEZSİZ YL) Yrd. Doç. Dr. Filiz Yıldırım Evet Hayır 0 + 0 0 10
766700727110 Dönem Projesi (TEZSİZ YL)(Yrd. Doç. Dr. Melahat Demirbilek) Evet Hayır 0 + 0 0 10
Seçmeli Lisansüstü Dersler
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
66726002 Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66726006 Ailelerle Sosyal Hizmet Uygulaması (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66726010 Sosyal Hizmet Yönetimi Uygulaması (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66726012 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri Uygulaması (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66726013 Küreselleşme Ve Uluslararası Sosyal Hizmet (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726015 Hayırseverliğin Tarihsel Dönüşümü (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726017 Orduda Sosyal Hizmet (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726019 Yaşlı Refahına Eleştirel Bakış(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726021 Sosyal Hizmette Feminist Yaklaşımlar(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726025 Küreselleşme Ve Sosyal Politika (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726027 Çocuk Refahına Eleştirel Bakış(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726029 Sosyal Hizmet Ve İnsan Ekolojisi(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726031 Aile İçi Şiddet (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726033 Sosyal Hizmet Ve Eğitim Sistemi(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726037 Sosyal Hizmet Ve İnsani Gelişme(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726039 Sığınmacı Ve Göçmenlerle Çalışma Ve Diyaspora(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726041 Gençlik Refahına Eleştirel Bakış(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726045 Çalışma Yaşamında Sosyal Hizmet Paradigmaları (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726047 Çağdaş Sosyal Hizmet Kuramları (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726049 Sosyal Hizmet Ve Sosyal Girişimcilik (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726053 Sosyal Hizmet Ve Alkol Ve Madde Kullanımı (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726055 Sosyal Hizmet Ve Ailede Kriz Yönetimi (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726057 Sosyal Hizmette İnsan Kaynakları Ve Toplam Kalite (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726059 Sosyal Hizmet Ve Adalet Sistemi (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726061 Sosyal Hizmet Ve Yas Danışmanlığı (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726063 Sosyal Hizmet Ve Kırsal Kalkınma (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726065 Sosyal Hizmet Ve Yaşam Kalitesi(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726067 Sosyal Hizmet Ve Yaşam Becerileri Eğitimi(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726069 Sosyal Hizmet Ve İnsani Değerler (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726071 Sosyal Hizmet Ve Sosyal Kapital Yönetimi(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726073 Sosyal Hizmetin Temelleri (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726008 Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması Tezsiz YL Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66726023 Sosyal Hizmet Ve Sağlık Sistemi (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726051 Sosyal Hizmet Ve Engellilik(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726004 Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66726075 Sosyal Hizmette Kayıt Tutma (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726035 Kadın Refahına Eleştirel Bakış(TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66726043 Baskı Ve Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet (TEZSİZ YL) Hayır Hayır 2 + 0 2 6
Toplam : 23/ 229