Serdarhan Duru

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 106

Uygulama Yapan 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine!

by Serdarhan Duru

13.11.2017 (Pazartesi) günü Akademik Takvimde belirtildiği üzere Akademik Tatil olması nedeniyle Uygulama yapan 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz eğitsel danışmanlarına ve kurum danışmanlarına haber vermek koşuluyla uygulamaya gitmeyebilirler. Not: Kurum danışmanı ya da eğitsel danışmanınız uygulama yapmanızı ya da gelmediğiniz gün için uygulama gününüzü tamamlamanızı bekliyorsa danışmanınızın görüşü esastır. Bilginize.

Staj Yapan 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine !

by Serdarhan Duru

Staj Yapan 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine ! Uygulama Yönergesinde belirtildiği üzere “Kurum Danışmanı Değerlendirme Formu”nun vize sınavında teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize.   3. Sınıflar: Arş. Gör. N. Buğra KUDDAŞ – Arş. Gör. E. Sinem ARIKAN 4. Sınıflar: Arş. Gör. Münevver ERYALÇIN – Arş. Gör. Burcu ÖZDEMİR OCAKLI

Gruplarla Sosyal Hizmet Dersi

by Serdarhan Duru

Gruplarla Sosyal Hizmet Dersi kapsamında grup konu paylaşımını gösterir liste ekte sunulmuştur. Gruplarla Sosyal Hizmet Dersi / Grup – Konu Listesi

SHB307 Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması ve SHB 407 Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması Ders Seçimi Hakkında

by Serdarhan Duru

Sevgili Öğrencilerimiz, 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimizin dönem içi uygulamaları ile ilgili olarak Uygulama Kurum-Danışman-Öğrenci Listesi sayfamızda yayınlanmıştı. Yayınlanan Danışman-Kurum-Öğrenci listesine göre Ders Ekle-Bırak haftasında her bir öğrencimizin listede yer alan danışman hocamızın ders şubesini seçmesi gerekmektedir. Ders değerlendirmelerinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi ve uygulama sürecinin aksamaması için bu konuda duyarlı olunması rica olunur. OBS […]