Serdarhan Duru

Gösterilen Kayıt : 1120 Toplam Kayıt : 117

Uygulama Yapan 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine!

by Serdarhan Duru

13.11.2017 (Pazartesi) günü Akademik Takvimde belirtildiği üzere Akademik Tatil olması nedeniyle Uygulama yapan 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz eğitsel danışmanlarına ve kurum danışmanlarına haber vermek koşuluyla uygulamaya gitmeyebilirler. Not: Kurum danışmanı ya da eğitsel danışmanınız uygulama yapmanızı ya da gelmediğiniz gün için uygulama gününüzü tamamlamanızı bekliyorsa danışmanınızın görüşü esastır. Bilginize.

Staj Yapan 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine !

by Serdarhan Duru

Staj Yapan 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine ! Uygulama Yönergesinde belirtildiği üzere “Kurum Danışmanı Değerlendirme Formu”nun vize sınavında teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize.   3. Sınıflar: Arş. Gör. N. Buğra KUDDAŞ – Arş. Gör. E. Sinem ARIKAN 4. Sınıflar: Arş. Gör. Münevver ERYALÇIN – Arş. Gör. Burcu ÖZDEMİR OCAKLI

Gruplarla Sosyal Hizmet Dersi

by Serdarhan Duru

Gruplarla Sosyal Hizmet Dersi kapsamında grup konu paylaşımını gösterir liste ekte sunulmuştur. Gruplarla Sosyal Hizmet Dersi / Grup – Konu Listesi