Genel Kategorisi Arşivi

Gösterilen Kayıt : 1120 Toplam Kayıt : 192

Uygulama Yapan 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine!

by Serdarhan Duru

13.11.2017 (Pazartesi) günü Akademik Takvimde belirtildiği üzere Akademik Tatil olması nedeniyle Uygulama yapan 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz eğitsel danışmanlarına ve kurum danışmanlarına haber vermek koşuluyla uygulamaya gitmeyebilirler. Not: Kurum danışmanı ya da eğitsel danışmanınız uygulama yapmanızı ya da gelmediğiniz gün için uygulama gününüzü tamamlamanızı bekliyorsa danışmanınızın görüşü esastır. Bilginize.

SHB 321 SEMİNER DERSİ ALAN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

by Nezihe Er

SHB 321 Seminer Dersi alan 4. Sınıf öğrencilerinin  ara sınava kadar konu başlığını ve konularının genel hatlarını anlatan en az 1 sayfa içerik hazırlamaları gerekmektedir. Seminer Sınavı gününde (08 Kasım 2017 – 12.00) bu bölümlerin çıktısı alınarak ara sınavda sorumlu araştırma görevlisi hocalarımıza teslim edilmesi şarttır. NOT: Teslim edilen bölümler “Seminer Yönergesi Ekler Bölümünde bulunan […]

SHB 321 SEMİNER DERSİ ALAN 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

by Nezihe Er

SHB 321 Seminer Dersi alan 3. Sınıf öğrencilerinin seminerlerinde “Giriş ve Amaç” bölümlerini yazarak ara sınava kadar hazırlamaları gerekmektedir. Seminer Sınavı gününde (08 Kasım 2017 – 12.00) bu bölümlerin çıktısı alınarak ara sınavda sorumlu araştırma görevlisi hocalarımıza teslim edilmesi gerekmektedir. NOT: Teslim edilen bölümler “Seminer Yönergesi Ekler Bölümünde bulunan Dış Kapak formatına” uygun olarak kapak hazırlanarak […]

Staj Yapan 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine !

by Serdarhan Duru

Staj Yapan 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine ! Uygulama Yönergesinde belirtildiği üzere “Kurum Danışmanı Değerlendirme Formu”nun vize sınavında teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize.   3. Sınıflar: Arş. Gör. N. Buğra KUDDAŞ – Arş. Gör. E. Sinem ARIKAN 4. Sınıflar: Arş. Gör. Münevver ERYALÇIN – Arş. Gör. Burcu ÖZDEMİR OCAKLI

Gruplarla Sosyal Hizmet Dersi

by Serdarhan Duru

Gruplarla Sosyal Hizmet Dersi kapsamında grup konu paylaşımını gösterir liste ekte sunulmuştur. Gruplarla Sosyal Hizmet Dersi / Grup – Konu Listesi