Sağlık Bilimleri Enstitüsü Danışman Atama Şeması

Lisansüstü Programlar Tez Çalışması İş Akış Şeması

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Aşamaları Şematik Özeti

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programı Aşamaları Şematik Özeti

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programı Aşamaları Şematik Özeti