Öğrencilerimizin staj / uygulama sürecini takip etmek üzere görev alan eğitsel danışmanların;

  • En az 15 yıl alanda çalışma deneyimi ve
  • Emekli veya alanda çalışan sosyal hizmet uzmanı olmaları gerekmektedir.