T.C. Adalet Bakanlığı
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
İdeal Sosyal Hizmet
KDK Çocuk İnternet Sayfası
Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Sosyal Hizmet Meslekte Birlik Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanı
Sosyal Politika