MİSYON

Misyonumuz, toplumsal yapının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal koşullara ve sorunlara yönelik, sosyal adalet, bireyin değeri ve iyilik hali gözetilerek, refah alanlarına yönelik bilgi ve modelleri üretip bunları hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

VİZYON

Vizyonumuz, çağdaş sosyal hizmet eğitimi çerçevesinde evrensel standartları gözeterek, değişen toplumsal yapı içinde dezavantajlı nüfus gruplarına yönelik etkili müdahaleler gerçekleştirebilecek düzeyde meslek elemanları yetiştirebilmeye yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirlikçi bir tutum ile, evrensel düzeyde eğitim-öğretim vererek, araştırma ve bilimsel yayınlar yapan aktif bir bilim kurumu olmaktadır.