Birim Öz Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.

Öz Değerlendirme Raporu