Ders Programı & AKTS Kredileri

DERSLER

Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
66723001 Sosyal Hizmet Kuramı I Evet Hayır 3 + 0 3 9
667 Sosyal Hizmet Tezli YL Seçmeli Dersler Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66723003 Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika Evet Hayır 3 + 0 3 9
66723005 Sosyal Hizmet Kuramı II Evet Hayır 3 + 0 3 9
66723007 Sosyal Hizmet İçin Araştırma Yöntemleri Evet Hayır 3 + 0 3 9
766700716010 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Prof. Dr. Emine Özmete Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700716050 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Prof.Dr. Veli Duyan Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700716060 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Prof. Dr. Yasemin Özkan Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700716070 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Doç.Dr. Ayşe Sezen Serpen Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700716080 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Doç.Dr. Eda Purutçuoğlu Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700716090 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Doç.Dr. Elif Gökçearslan Çifci Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700716100 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Yrd.Doç.Dr. Filiz Yıldırım Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700716110 Uzmanlık Alan Dersi (Tezli YL) Yrd.Doç.Dr. Melahat Demirbilek Evet Hayır 0 + 0 0 8
766700717010 Seminer (Tezli YL) Prof.Dr. Emine Özmete Evet Hayır 0 + 0 0 4
766700717050 Seminer (Tezli YL) Prof.Dr. Veli Duyan Evet Hayır 0 + 0 0 4
766700717060 Seminer (Tezli YL) Prof.Dr. Yasemin Özkan Evet Hayır 0 + 0 0 4
766700717070 Seminer (Tezli YL) Doç.Dr. Ayşe Sezen Serpen Evet Hayır 0 + 0 0 4
766700717080 Seminer (Tezli YL) Doç.Dr. Eda Purutçuoğlu Evet Hayır 0 + 0 0 4
766700717090 Seminer (Tezli YL) Doç.Dr. Elif Gökçearslan Çifci Evet Hayır 0 + 0 0 4
766700717100 Seminer (Tezli YL) Yrd.Doç.Dr. Fliz Yıldırım Evet Hayır 0 + 0 0 4
766700717110 Seminer (Tezli YL) Yrd.Doç.Dr. Melahat Demirbilek Evet Hayır 0 + 0 0 4
766700719010 Tez Çalışması(Prof. Dr. Emine Özmete) Evet Hayır 0 + 0 0 44
766700719050 Tez Çalışması(Prof. Dr. Veli Duyan) Evet Hayır 0 + 0 0 44
766700719060 Tez Çalışması(Prof. Dr. Yasemin Özkan) Evet Hayır 0 + 0 0 44
766700719070 Tez Çalışması(Doç. Dr. Ayşe Sezen Serpen) Evet Hayır 0 + 0 0 44
766700719080 Tez Çalışması(Eda Purutçuoğlu) Evet Hayır 0 + 0 0 44
766700719090 Tez Çalışması(Doç. Dr. Elif G. Çifci) Evet Hayır 0 + 0 0 44
766700719100 Tez Çalışması(Yrd. Doç. Dr. Filiz Yıldırım) Evet Hayır 0 + 0 0 44
766700719110 Tez Çalışması(Yrd. Doç. Dr. Melahat D.) Evet Hayır 0 + 0 0 44
Seçmeli Lisansüstü Dersler
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
66724000 Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66724002 Ailelerle Sosyal Hizmet Uygulaması Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66724010 Sosyal Hizmet Yönetimi Uygulaması Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66724012 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri Uygulaması Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66724014 Küreselleşme Ve Uluslararası Sosyal Hizmet Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724015 Sosyal Hizmet Ve İnsan Hakları Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724017 Hayırseverliğin Tarihsel Dönüşümü Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724021 Orduda Sosyal Hizmet Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724023 Yaşlı Refahına Eleştirel Bakış Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724025 Sosyal Hizmette Feminist Yaklaşımlar Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724027 Sosyal Hizmet Ve Sağlık Sistemi Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724029 Küreselleşme Ve Sosyal Poltika Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724031 Çocuk Refahına Eleştirel Bakış Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724035 Sosyal Hizmet Ve İnsan Ekolojisi Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724037 Aile İçi Şiddet Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724039 Sosyal Hizmet Ve Eğitim Sistemi Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724043 Sosyal Hizmet Ve İnsani Gelişme Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724045 Sığınmacı Ve Göçmenlerle Çalışma Ve Diyaspora Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724047 Gençlik Refahına Eleştirel Bakış Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724051 Çalışma Yaşamında Sosyal Hizmet Paradigmaları Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724053 Çağdaş Sosyal Hizmet Kuramları Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724055 Sosyal Hizmet Ve Sosyal Girişimcilik Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724061 Sosyal Hizmet Ve Alkol Ve Madde Kullanımı Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724063 Sosyal Hizmet Ve Ailede Kriz Yönetimi Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724065 Sosyal Hizmette İnsan Kaynakları Ve Toplam Kalite Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724067 Sosyal Hizmet Ve Adalet Sistemi Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724069 Sosyal Hizmet Ve Yas Danışmanlığı Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724071 Sosyal Hizmet Ve Kırsal Kalkınma Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724073 Sosyal Hizmet Ve Yaşam Kalitesi Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724075 Sosyal Hizmet Ve Yaşam Becerileri Eğitimi Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724077 Sosyal Hizmet Ve İnsani Değerler Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724079 Sosyal Hizmet Ve Sosyal Kapital Yönetimi Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724081 Sosyal Hizmetin Temelleri Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724008 Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66724059 Sosyal Sorumluluk Projeleri Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724019 Sosyal Hizmette Kariyer Planlama Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724057 Sosyal Hizmet Ve Engellilik Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724004 Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması Hayır Hayır 0 + 4 2 6
66724033 Sosyal Hizmet Ve Meslek Etiği Hayır Hayır 3 + 0 3 9
66724083 Sosyal Hizmette Kayıt Tutma Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724041 Kadın Refahına Eleştirel Bakış Hayır Hayır 2 + 0 2 6
66724049 Baskı Ve Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet Hayır Hayır 2 + 0 2 6
Toplam : 14 /490