T.C. Adalet Bakanlığı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı

İdeal Sosyal Hizmet

KDK Çocuk İnternet Sayfası

Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Sosyal Hizmet Meslekte Birlik Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Politika